Minog

KARPATSKÝ MALÝ

Žije v povodí Dunaje, Latorici, Uhu a Hornadu. Patří ke zvířatům pod plnou ochranou. Jeho biologie je podobná biologii říční mihule. Z wszystkich