Co jedí kapři?

Francouzští ichtyobiologové zkoumali obsah žaludku 1398 kapry ze stojatých vod. Číst dál, co tyto ryby jedí nejvíce ochotně.
Kapři nejsou, jak se dříve myslelo, typické býložravci. Nejnovější výzkumy dokazují, że są wszystkożerne