RUM

RUM

Hvor skal man se?

Travlheden er udbredt. Det har lignende miljøkrav og fører en lignende livsstil til brasen, som han ofte ledsager. Det forekommer i oxbow søer og klude, i bugterne, tæt på akvatisk vegetation, i farvande, der flyder steder med en svag strøm og ret dyb, i lavvandede bagvande sammen med mort og brasen. Den hårde bund generer ham ikke.

Hvornår skal man fiske?

Hovedfiskesæsonen er fra forår til efterår; sølvbrasen tager ikke kun de korte sommerdage i strømmende vand. I oxbow søer og slynger bliver det meget godt om sommeren. Det kan også med succes fanges om foråret, efter at højt vand er gået. Under høje vandniveauer forbliver den i bunden nær bankerne.

Øvrige bemærkninger.

Denne fisk er almindelig, danner store flokke. Hun er ikke så skitten og forsigtig som en brasen. Slagene er blide, men i modsætning til brasen bider mere tydeligt; sølvbrasen kan trække agnet i nogen tid. Udstyr, fiskemetoder og agn er de samme som for mort. Sølvbrasen fanges undertiden sammen med brasen, mort og rod. Man skal lære at skelne det godt fra brasen, fordi det er let at begå en fejl. I Polen er sølvbrasen ikke beskyttet, og fangsterne er ikke begrænsede.