Jelec

We wrześniu znakomita większość wędkarzy samotników doczekawszy się wreszcie trochę spokoju na wodach, gdy ucichł już gwar rozbrykanej dzieciarni, piesków, tatusiów, mam, tudzież innych wszelkich …