What bream eat?

Angler, who knows, what his favorite fish eat, there are no major problems with catching them afterwards. W naszym cyklu artykułów o pożywieniu ryb przedstawiamy …