Lin

LIN

Waar het touw te vinden is?

Dankzij kunstmatige kous wordt het op grote schaal verspreid over alle waterlopen (behalve forelwateren), in damreservoirs, klei werkingen, veenmoerassen, natuurlijke vijvers en meren. Het zoekt zichzelf …