Visatlas

Over onze vissen zijn al veel publicaties verschenen, kleurrijk geïllustreerde atlassen en identificatiecodes van soorten. Veel van onze vissen zijn zo bekend, dat Nee …