Visserij kalender – Week 6.

Visserij kalender – Week 6.

In februari, als de waterlopen niet volledig met ijs bedekt zijn, de vangst van vis geeft doorgaans betere resultaten dan in januari. We zijn op zoek naar een certificaat in laaggelegen waterlopen met lage waterstromingen, kakkerlak, varkens, klenia, we kunnen ook een kabouter tegenkomen, brasem en handbeschermer. We vergroten de kans op het vangen van vis door licht aas te voeren. Kleine hoeveelheden voedsel (bijv.. brood, broodjes) ze kunnen de grotere kopvoorn en zijn verwant aantrekken, leggen. Daarom kun je tijdens deze periode grotere exemplaren van kopvoorn vangen. Zitstokken zijn te vinden in diepere kreken, die hier vaak in grotere kuddes worden verzameld, en onder hen kunnen er nogal wat grotere exemplaren zijn. In de visgronden onder dammen, waar het water meestal niet bevroren is en de temperatuur hoger is, met brasem en karper kan altijd rekening worden gehouden. Handige omstandigheden om te vissen beginnen wanneer de vorst ophoudt, op mistige dagen waarbij de zon van tijd tot tijd opwarmt, tijdens lichte sneeuwval en tijdens de dooi. De omstandigheden om te vissen zijn ongunstig bij strenge vorst, noorden- of oostenwind, hoge druk.

U kunt kwabaal vangen in het bovenste deel van niet-forelwateren, die het paaien beëindigt en langzaam uit de paaigronden trekt. Als de terreinomstandigheden het toelaten, je kunt proberen te vissen in de viswateren. Het is ook de moeite waard om brochures en informatie in te vullen over de mogelijkheden van visvakanties in het land, en in het buitenland.