Fôring eller fôring av fugler?

Vår agn skal tiltrekke brasme og mort til fisket. Dessverre er svaner og ender ofte mye raskere.
Liker du fugler?? Noen ganger får det inntrykk, at sportsfiskere liker fugler mer enn fisk. Det er først og fremst våre kolleger som fanger fisk fra myk fôring. Dette fremgår av hyppig tilstedeværelse av svaner, ender og kull i… fiskeriet. Så snart du hører sprut av den første ballen kastet i vannet, straks kommer sultne fugler fra alle kanter av innsjøen. Ender dukker først opp i jaktfeltet. Sloss voldsomt innbyrdes, de kaster seg grådig over hver smule og korn som flyter på vannoverflaten, selv et øyeblikk. De overgår hverandre, for maten vil snart gå til bunns. Noen ender er ikke engang redde for å komme nær vår posisjon, for å samle opp agnrester fra kysten.
Lederen for en profesjonell dykker, svane, den forsvinner helt til nakken dypt under vann, når nesten til bunns. En stor fugl vil sjelden la seg plukke opp av den "målrettede" bakken (f.eks.. mais eller erter), i det minste kornene, som ligger nederst innen rekkevidde av svanens utstrakte vinger.
Det er sant, at vannfugler, spesielt dykkerne, de irriterer ofte sportsfiskere. Men det er dager, når jeg er veldig fornøyd med deres selskap. Hvor mange ganger har brasme og mort ignorert lokket mitt? (bakkebete). I det minste får fuglene meg til å forstå av deres oppførsel, at det ikke er så smakløst.