RAP

RAP

Hvor du skal lete?

Raset er utbredt. Den har lignende miljøkrav og fører en lignende livsstil til brasen, som han ofte følger med. Det forekommer i oxbow innsjøer og filler, i buktene, nær vannvegetasjon, i vann som strømmer steder med svak strøm og ganske dyp, i grunne bakvann sammen med mort og brasme. Den harde bunnen plager ham ikke.

Når skal man fiske?

Hovedfiskesesongen er fra vår til høst; sølvbrasme tar ikke bare i løpet av de korte sommerdagene i rennende vann. I oxbow innsjøer og krøller blir det veldig bra om sommeren. Den kan også fanges med suksess om våren etter at høyt vann har passert. Under høye vannstander holder den seg på bunnen, nær bredden.

Andre kommentarer.

Denne fisken er vanlig, danner store flokker. Hun er ikke så skitten og forsiktig som en brasme. Slagene er milde, men i motsetning til bream biter mer tydelig; sølvbrasem kan trekke agnet i noen tid. Utstyr, fiskemetoder og agn er de samme som for mort. Sølvbrasme fanges noen ganger sammen med brasmen, mort og rudd. Man må lære å skille den godt fra brasen, fordi det er lett å gjøre en feil. I Polen er sølvkarpe ikke beskyttet, og fangstene er ikke begrenset.