Søker etter barbel

Fisker, som vil lokalisere seg i elven barbel, kan stole på en vellykket fangst. Tony hjelper deg med å finne disse fiskene.
I begynnelsen av juni begynner jeg å bli bekymret. Przecież do

Fiske etter barbel

Å fiske sjeldnere er mer effektivt, mener Tony, zwłaszcza przy połowie brzan. Forfatteren skylder suksessen til en mer nøye forberedelse av fisket, enn utholdenhet i å sitte ved vannet.
Barbells er veldig forsiktig fisk. Chcąc