Hva knoller spiser?

Tabellen svarer på følgende spørsmål: hvor mange av 664 de testede knollene hadde i det minste spor av litt mat i magen? For eksempel, mer utviklet vegetasjon ble funnet i