KRĄP

KRĄP

Gdzie szukać?

Krąp jest szeroko rozprzestrzeniony. Ma podobne wymagania środowiskowe i prowadzi podobny tryb życia jak leszcz, któremu często towarzyszy. Występuje w starorzeczach i …

Atlas ryb

O naszych rybach wydano już dużo publikacji, kolorowo ilustrowanych atlasów oraz kluczy służących do oznaczania gatunków. Wiele naszych ryb jest tak dobrze znanych, że nie ma właściwie potrzeby ich opisywać; …