Váha v zemi

Ako namontovať platinu v pozemnej súprave na kapra? Na ceste alebo natrvalo? Nicolas zdieľa svoje postrehy.
Nič nebráni tomu, aby rybár toľko chytal kapra, …