Minog

KARPATSKÝ MALÝ

Žije v povodí Dunaja, Latorici, Uhu a Hornadu. Patrí medzi zvieratá pod plnou ochranou. Jeho biológia je podobná biológii mihule riečnej. Z wszystkich