Rozanka

RUŽENEC

Kde hľadať?

Obýva väčšinu vôd, ktoré nie sú pstruhy, jeho výskyt závisí od prítomnosti mušlí.