Čo jedia?

Tabuľka odpovedá na nasledujúcu otázku: koľko z 664 testované hrčky mali v žalúdku aspoň stopy po nejakom jedle? Napríklad, rozvinutejšia vegetácia sa našla v r