Fiskekalender - vecka 41.

Fiskekalender - vecka 41.

Fiskeförhållandena är i stort sett oförändrade, eftersom de liknar förra veckan. I oktober tvingas vi använda minsta möjliga harrkrokar, enligt råd 980. I områden som är rika på harr är det värt att känna sportfiskaren, var man ska leta efter dem. De kan fångas i djupare och snabba strömmar - den största fisken lever här - liksom på grundare platser vid gränsen till snabbström, och även nära klumpar av vegetation rotade i botten. Harr tas bäst under klart middagstid och eftermiddag; cirklarna på vattenytan avslöjar sina positioner. Att fånga harr med våta och torra flugor anses vara toppen av fiskekunskapen, och dessutom ger det stora intryck. Vi lagerför långsamt levande beten avsedda för vintermånaderna. Oktober är främst säsongen för rovfiske. Kylan får oss att röra oss mer intensivt och uppmuntra oss att chatta med våra fiskegrannar, naturligtvis om fisk. Detta skrämmer dock fisken bort, så rastlösa sportfiskare tappar hopp under höstfisket, ser fram emot strejker. Så var så tyst och försiktig som möjligt vid vattnet, och gå aldrig till kanten med stången. Du måste stå så här på stranden, så att vår skugga inte faller på vattnet. Om vi ​​vill fånga de mest försiktiga och listiga exemplar tvingas vi ofta till och med krypa till kanten av stranden.