Fiskekalender - vecka 42.

Fiskekalender - vecka 42.

Förhållandena för att fånga fisk av enskilda arter är i princip lik de föregående veckorna. Mörtkött, rudd, chub och cert blir fastare nu, och godare på samma gång. Mitten av oktober erbjuder den bästa chansen för resor till vattnet på jakt efter harr. Om de går under vattenytan, vi använder torra flugor, i andra fall använder vi våta flugor. Men om vi inte har en bit på en tid, vi byter ut en fluga mot en annan, både när det gäller storlek, och färger. Beroende på lokala förhållanden verkar den blåa collarfishen vara den mest effektiva under denna period, stål krage balk, svarta och röda myror, grå larv.

Under höststädning och fältarbete på tomterna har vi möjlighet att fylla på rätt mängd maskar och larver av pulveriserad mögel.. Låt oss också vara uppmärksamma på de praktiska insamlingsplatserna för blodmasklarver. Under höstfångsten av karpdammar kan vi också få betfisk, t.ex.. solrosor, sandkrypare, små sittpinnar och andra arter av så kallade. fiskgräs. I områden utan dammar måste vi fånga dessa fiskar med en fiskespö eller specialnät. Vi lagrar dem i kolsvarta placerade i svag ström eller i träkärl i hemmet, i källaren eller i tvättstugan. De måste bytas ut med vatten då och då.