Fiskekalender – Vecka 6.

Fiskekalender – Vecka 6.

I februari, om vattendragen inte är helt täckta av is, fångsten av fisk ger vanligtvis bättre resultat än i januari. Vi letar efter ett certifikat i vattendrag i låglandet med svaga vattenströmmar, mört, svin, klenia, vi kan också stöta på en leprechaun, braxen och handskyddet. Vi ökar sannolikheten för att fånga fisk genom lätt bete. Små mängder mat (t.ex.. bröd, rullar) de kan locka till sig större chub och dess släkting, lägga. Därför kan du fånga större exemplar av chub under denna period. Abborre finns i djupare bäckar, som ofta samlas här i större flockar, och bland dem kan det finnas en hel del större exemplar. På fiskeområdet nedanför dammarna, där vattnet oftast inte är fryst och temperaturen är högre, braxen och karp kan alltid räknas med. Praktiska förhållanden för fiske börjar när frosten upphör, på dimmiga dagar med solen värmer då och då, vid lätt snöfall och vid upptining. Vid svår frost är förhållandena för fiske ogynnsamma, norr eller östlig vind, högt tryck.

Du kan fånga havsrot i den övre delen av vatten som inte är öring, som avslutar lekningen och drar långsamt från lekplatsen. Om terrängförhållandena tillåter det, du kan försöka fiska i det fiskiga vattnet. Det är också värt att fylla i broschyrer och information om möjligheterna till fiskesemester både i landet, och utomlands.