Fiskekalender – Vecka 8.

Fiskekalender – Vecka 8.

Denna vecka, och senast i nästa, du måste betala medlemsavgifter för innevarande år. Solen i februari är något starkare, tack vare vilka flugor börjar dyka upp över vattnet, majflugor, myggor och andra flygande insekter. Så vi börjar våra försök att fiska med en flugspö. Vi fiskar i en lugn vattenström och i mellanströmssnitt, som vanligtvis hålls av chub under denna period, daces och ides. Vi använder medium och större chub våtflugor. Under denna period visar sig marsbrunflugan vara den mest effektiva, Red Tag albo Coachman. Vi tränger främst in i dessa delar av fisket, där då och då en fisk dyker upp i jakten på en målinsekt. Lätt snöfall under denna period stör inte bara fiske, men även tvärtom, vid sådana tillfällen närmar sig fisken oftare "nedskottet"” snö insekt, och förresten fångar de också en konstgjord fluga.

Om vi ​​vill specialisera oss på flugfiske, vi bör ägna mer uppmärksamhet åt denna form av fiske och utrusta oss med grundläggande flugfiskeutrustning. Flugfiske är en universell och mycket effektiv metod för fiske; vi kan använda den i alla typer av vatten året runt och fånga i princip alla fiskarter. Det ger också detsamma, och ännu större fiskekänslor än andra fiskemetoder. Det återstår bara att börja fiska med denna metod.