Fiskekalender – Vecka 9.

Fiskekalender – Vecka 9.

Våren närmar sig snabbt. Därför ger fiske i icke-öringsvatten i mars ofta mycket bra resultat, speciellt efter att isen har sjunkit ner och den stora vårslapsen har runnit av. När floden rinner högt, "transport” fiskvatten stannar i lugna vikar och lugna platser nära stranden. Bortsett från vinterfisken”, tar hela vintern, under denna period finns det också brax och rudd, vilket dock beror på vädret. Vi fiskar bara på korset, men det här sättet, så att betet rör sig fritt längs eller strax ovanför botten. Därför mäter vi djupet exakt i det valda fisket.

I varmare tid, gynnsamt väder börjar våra tidigaste vatteninsekter utvecklas massor och dyker upp över vattnet, speciellt mindre krage och gafflar. Därför använder vi en liknande som majs, allmänt känd och använd marsfluga (Mars Brown). Hittills har sportfiskare inte utnyttjat hela potentialen, vad vårflugfiske ger, under gynnsamma omständigheter uppnår de dock bra resultat, och förresten, de första fjädringarna äger rum” kroppen. Detta fiske är också en fiskeutbildning innan den kommande säsongen i öringvatten. Det finns fortfarande ett förbud mot fiske i öringvatten den här veckan. De första exemplar av flugor och andra insekter är mycket angelägna om att fånga knölar. Förutom vinterflugor (Mars Brown, Röd Markering, Kusk) vi kan använda flugor som imiterar små larver (palmerów) och Qickham flyger bundna som en palmer.