Glida

GLIDA

Var?

Mycket fördelat i syrerikt vatten. Vi hittar den i högre öringvatten och i rena vattendrag och floder. Gillar en hård botten med platt botten, större stenblock och stenar och samhällen av vattenväxter, där han gömmer sig. Tam, där det inte finns några lämpliga gömställen, vi möter inte sliza. Denna fisk stannar längst ner på grunt och långsamt flytande vatten.

Andra kommentarer.

Det växer upp mer eller mindre till 10 centimeter; det har ingen ekonomisk eller sportlig betydelse, det är dock ett mycket bra bete. Den bör fångas med en fiskespö med den känsligaste utrustningen och med minsta möjliga beten. Det tar nyckfullt och det är därför vi fiskar det med en flaska bete, med en korg eller ett filter. Det finns svårigheter med att transportera denna fisk, för när syrehalten i vattnet sjunker sover du snabbt. Det är det bästa ålbetet, havskatt och havsbit. Den är inte skyddad i Polen.