Den första laxen

Landa laxen och offra en vän under landningen av fisken. Två tyska fiskare och en svensk lax. Plats – Morrum River.
Tre dagar utan att ta – kan du …

Lax

LAX

Det är en av de mest värdefulla ekonomiska arterna och sportarterna. Han tillbringar större delen av sitt liv till sjöss; till färskt inre vatten drar bara för lek. I våra vatten hittades den här fisken …