Wzdręga

WZDRĘGA

Gdzie?

Występuje licznie w dolnych odcinkach rzek, gdzie wybiera stanowiska z szerszą, cieplejszą i stojącą lub wolno płynącą wodą (spokojne zakola i odcięte rzeczyska) i miękkim, słabo zamulonym dnem. Można ją spotkać w starorzeczach, łachach, w zapadliskach, wyrobiskach, zbiornikach zaporowych, stawach naturalnych i jeziorach. Szczególnie liczne jeziorne populacje wzdręgi występują w zbiornikach leszczowych i linowo-szczupakowych. Bardzo jej odpowiadają stanowiska zarośnięte. Zazwyczaj występuje w towarzystwie płoci i małego karpia, lecz unika wód z twardym, kamienistym dnem. Trzyma się zwykle blisko brzegów, w lecie także w średniej warstwie wody. Pod wieczór przemieszcza się często tuż pod powierzchnią wody, z której zbiera owady.

Inne uwagi.

Metody połowu, sprzęt i przynęty są identyczne jak dla płoci, ponieważ wzdręga prowadzi podobny tryb życia. W jeziorach przejawia często skłonności do drapieżnictwa, stąd też większe osobniki można schwytać na małego żywca (słonecznicę, różankę, kiełbika) lub nawet na spinning z małą obrotową błystką. Znaczną część pokarmu wzdręgi stanowią rośliny wodne, głównie glony. Wyglądem wzdręga jest zbliżona do płoci, z którą często jest mylona. Stanowi pokarm wielu ryb drapieżnych. Mięso jej ma lepszą jakość niż mięso płoci. Ze względu na czerwoną barwę płetw nazywa się ją często krasnopiórą. Jest bardzo dobrym żywcem, żywotnym i ruchliwym. W Polsce ma ustalony wymiar ochronny, który wynosi 15 cm. Ilościowo jej połów nie jest ograniczony.