Fiskekalender - uke 24.

Fiskekalender - uke 24.

Vi fortsetter å fiske ørret i ørretvann. I løpet av denne tiden kan vi også regne med utilsiktet fangst av harr. I gjengrodde fiskerier prøver vi lykken vår ved å bruke lokker montert med bare en tre-armkrok. I ikke-strandet farvann sikres gode fiskeresultater ved å agne fisken på flere punkter i fisket. Oppmuntring bør gjøres nøye, for ikke å overfôre fisken. Vi må alltid regne med det, at fisk kan tiltrekkes på denne måten ikke bare av oss, men også av andre sportsfiskere. De fleste av oss blir tiltrukket av slik feed, som vi skal fiske etter etterpå. Perches på dette tidspunktet viser fullstendig likegyldighet mot lokket vårt.

Et betydelig antall utenlandske sportsfiskere kommer til Tsjekkia og Slovakia hvert år. Deres oppmerksomhet er hovedsakelig rettet mot ørretvann. I et område ukjent for dem, er det godt å komme dem til hjelp, rådgi, hva lokker å bruke, der det er gode fiskeplasser osv.. La oss imidlertid ikke trette våre gjester med overdreven iver.

I de første dagene av den rovfiskesesongen vil vi lete etter denne fisken mer enn å fange dem. I løpet av denne tiden foretrekkes død fisk eller levende fiske.