Fiskekalender - vecka 44.

Fiskekalender - vecka 44.

Donaus laxfiske säsong är på väg att börja. På grund av artens sällsynthet definieras strikt antalet donauraxar som planeras fångas under säsongen. Därför krävs ett särskilt tillstånd för att fånga denna fisk. Med dem kan du fånga dem under ett kalenderår 1 konst. Att fiska efter Donau lax är därför ett helt unikt äventyr och en slags skillnad. Denna fisk kan bara fångas med en spinner eller en död fisk. Vi fiskar på platser där större fisk samlas. Genom att fiska någon annanstans eller överfiska hela områden kan vi i onödan skada mindre djur. Vi letar efter Głowacic i vattendjup efter starkare kylning, i gropar och djup. Efter att ha fastnat kämpar denna fisk modigt och ger oss oförglömliga intryck medan han drar den till stranden, som vi minns långt efter.

Tiden för att ta harr under dagen blir allt kortare, varar i en timme 11 do 16 på en molnig dag med korta solgap. Vi anpassar oss gradvis till vinterförhållandena och lämpliga fiskemetoder. I dammreservoarer och sand- och grusgropar försöker vi fånga gös och abborre med snurrmetoden med hjälp av en pilker. Om vi ​​vill specialisera oss på fiske efter abborre, vi försöker lyckan genom att fånga dem med små fiskar. Gädda tar fortfarande normalt.