Lin

LIN

Gdzie szukać lina?

Dzięki sztucznemu zarybianiu jest rozprzestrzeniony w zasadzie we wszystkich ciekach (z wyjątkiem wód pstrągowych), w zbiornikach zaporowych, wyrobiskach gliny, torfowiskach, stawach naturalnych i jeziorach. Wyszukuje sobie …