Minóg

MINÓG KARPACKI

Żyje w dorzeczu Dunaju, Latorici, Uhu i Hornadu. Należy do zwierząt objętych pełną ochroną. Jego biologia jest podobna jak minoga rzecznego. Z wszystkich …