Śliz

ŚLIZ

Gdzie?

Szeroko rozpowszechniony w wodach zasobnych w tlen. Znajdziemy go w wyżej położonych wodach pstrągowych oraz w czystych potokach i rzeczkach. Lubi twarde dno …