KRĄP

KRĄP

Gdzie szukać?

Krąp jest szeroko rozprzestrzeniony. Ma podobne wymagania środowiskowe i prowadzi podobny tryb życia jak leszcz, któremu często towarzyszy. Występuje w starorzeczach i łachach, w zatokach, blisko roślinności wodnej, w wodach płynących w miejscach o słabym prądzie i dość głębokich, w płytkich rozlewiskach wraz z płocią i leszczem. Twarde dno nie przeszkadza mu.

Kiedy łowić?

Główny sezon połowowy trwa od wiosny do jesieni; krąp nie bierze tylko podczas krótkich letnich dni w wodach płynących. W starorzeczach i zakolach bierze w lecie bardzo dobrze. Można go łowić z powodzeniem także wiosną po przejściu wysokiej wody. Podczas wysokich stanów wód przebywa przy dnie w pobliżu brzegów.

Inne uwagi.

Ryba ta jest pospolita, tworzy duże stada. Nie jest tak płochliwa i ostrożna jak leszcz. Brania są delikatne, ale w przeciwieństwie do brań leszcza wyraźniejsze; krąp może przez pewien czas ciągać przynętę. Sprzęt, metody połowu oraz przynęty są takie same jak dla płoci. Krąp bywa łowiony razem z leszczem, płocią i wzdręgą. Trzeba się nauczyć dobrze odróżniać go od leszcza, gdyż łatwo o pomyłkę. W Polsce krąp nie podlega ochronie, a jego połowy nie są limitowane.