Kalendarz wędkarski – Tydzień 2.

Kalendarz wędkarski – Tydzień 2.

Jest to tydzień, w którym upływa termin oddania sprawozdania „Dane o wynikach połowu” na wodach nizinnych (niepstrągowych) za rok ubiegły. Nieprzestrzeganie terminu oddania tego sprawozdania może mieć nieprzyjemne konsekwencje; wędkarze, którzy nie spełnią tego obowiązku, nie mogą otrzymać w bieżącym roku następnego zezwolenia na wędkowanie! Sprawozdanie z wyników, zwane też statystyką połowu, stanowi zbiór informacji bardzo ważnych dla organizacji wędkarskiej, która wyciąga z nich wnioski np. o wynikach zarybiania poszczególnymi gatunkami ryb, o tempie i czasie wyławiania ryb danego gatunku przez wędkarzy itd. Na podstawie tych danych podejmuje się niezbędne działania gospodarcze, jak np. nasilenie zarybiania gatunkiem, który zanika, wydanie zezwoleń albo złagodzenie zakazów dotyczących połowu gatunku, który nadmiernie się rozmnożył. Wszystko to służy polepszeniu stanu ichtiofauny oraz właściwemu, gospodarskiemu rozdysponowaniu środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na wędkowanie.

W wodach nizinnych wędkujemy także w zimie, co też ma swój urok i daje pewne korzyści. Dzięki temu przedłużamy sobie sezon wędkowania, mamy też okazję pobyć na świeżym powietrzu i to w środowisku najczęściej znacznie spokojniejszym niż na codzień. Złowiona ryba zaś smakuje nam tym bardziej, że niezbyt często mamy teraz okazję wyruszać na połów. Największych okazów kleni możemy się spodziewać pod krawędziami przybrzeżnej tafli lodowej, inne zaś ryby znajdziemy w głębszej toni na pograniczu prądu wody i zastoin. Klenie świetnie biorą na jelita drobiowe, pozostałe ryby karpiowate zaś na larwy ochotek, czerwone gnojaki, gotowane nasiona, larwy chruścików i pozostałe przynęty naturalne. Prawdopodobieństwo sukcesu połowu zwiększamy dzięki stosowaniu najdelikatniejszych części sprzętu wędkarskiego, wyszukiwaniu najdogodniejszych łowisk i zanęcaniu w czasie połowu w celu zgromadzenia i utrzymania ryb w ławicy. Na połowy należy się ubrać niezbyt grubo, ale ciepło, po lekko zamarzniętych brzegach poruszać się ostrożnie. Stosujemy wyłącznie delikatny sprzęt, ponieważ ryby w zimie nie wykazują w pełni właściwego sobie temperamentu.