Sterlet

STERLET

Gdzie?

Sterlet zasiedla głębokie cieki z twardym dnem, o wolno płynącej wodzie. Przebywa na większej głębokości (4 m i głębiej), przeważnie przy samym dnie. W lecie, a wyjątkowo jesienią, rano i wieczorem ściąga w rejony ostróg i na przestrzenie między nimi, a także pod przybrzeżne żwirowo-piaskowe przykosy. Występuje sporadycznie, łowiony jest zupełnie wyjątkowo. Dawniej był w Dunaju rybą bardzo pospolitą, a okresowo docierał nawet do dolnej Morawy. Obecnie występuje pojedynczo w samym Dunaju na odcinku od Palkoviczowa do Komarna, pojedynczo w Rusowcach i w Czunowie, w dolnej Nitrze, w dolnym Wagu, w dolnym Iplu i dolnym Hronie.

Kiedy?

Lipiec i sierpień, wyjątkowo na początku września. Sprzęt: wędzisko dostosowane do rodzaju wody i użytego obciążenia, z miękką szczytówką, żyłka 0,35 mm z dwoma przyponami różnej długości i grubości 0,25 mm, haczyk nr 8—10. Spore obciążenie podczepione bocznie.

Metody połowu.

Na przystawkę, podobnie jak przy połowie brzan.

Przynęty.

„Robaki”, larwy owadów wodnych, mięczaki, małe kawałki rybek.

Inne uwagi.

Prowadzi stadne życie, wyłącznie w wodach słodkich. Grzbiet i boki ciała są pokryte stosunkowo dużymi tarczkami kostnymi. Średnia masa ciała łowionych sterletów wynosi 0,5-1,0 kg. W Polsce gatunek ten nie występuje.