Kalendarz wędkarski – Tydzień 44.

Kalendarz wędkarski – Tydzień 44.

Rozpoczyna się sezon połowów głowacicy. Ze względu na rzadkość występowania tego gatunku liczba głowacic planowanych do wyłowienia w sezonie jest ściśle określona. Dlatego też do połowu tej ryby jest wymagane specjalne pozwolenie. Mając je można w roku kalendarzowym złowić 1 sztukę. Połów głowacicy jest zatem przygodą zupełnie wyjątkową i swojego rodzaju wyróżnieniem. Rybę tę można łowić wyłącznie na błystkę bądź martwą rybkę. Łowimy w miejscach gromadzenia się większych sztuk. Łowiąc w innych miejscach lub przeławiając całe rejony możemy niepotrzebnie zranić mniejsze sztuki. Głowacic poszukujemy w toni wodnej po silniejszych ochłodzeniach, w jamach i głęboczkach. Ryba ta po zacięciu odważnie walczy i dostarcza nam podczas holowania jej do brzegu niezapomnianych wrażeń, które długo potem pamiętamy.

Okres brania lipieni w ciągu dnia staje się coraz krótszy, trwa od godziny 11 do 16 w dzień pochmurny z krótkimi prześwitami słońca. Stopniowo dostosowujemy się do warunków zimowych i odpowiednich metod połowowych. W zbiornikach zaporowych i wyrobiskach piaskowo-żwirowych próbujemy łowić sandacze i okonie metodą spinningową z zastosowaniem pilkera. Jeżeli chcemy się specjalizować w połowach okoni, próbujemy szczęścia łowiąc je na małe rybki. Szczupak bierze jeszcze normalnie.