Śliz

ŚLIZ

Gdzie?

Szeroko rozpowszechniony w wodach zasobnych w tlen. Znajdziemy go w wyżej położonych wodach pstrągowych oraz w czystych potokach i rzeczkach. Lubi twarde dno z płaskimi, większymi głazami i …

Minóg

MINÓG KARPACKI

Żyje w dorzeczu Dunaju, Latorici, Uhu i Hornadu. Należy do zwierząt objętych pełną ochroną. Jego biologia jest podobna jak minoga rzecznego. Z wszystkich naszych minogów jest największy.

MINÓG …

Łosoś

ŁOSOŚ

Zaliczany jest do najcenniejszych gatunków gospodarczych i sportowych. Większość swojego życia spędza w morzu; do słodkich wód śródlądowych ściąga tylko na tarło. W naszych wodach kiedyś ryba ta występowała …